Резцы Т15К6

Резцы Т15К6

Резец отрезной 32х20х170 Т15К6
1 880 ₽
от 20 шт. 1 780 ₽/шт.
Резец отрезной 32х20х170 Т15К6
Резец отрезной 32х20х170 Т15К6
1 430 ₽
от 50 шт. 1 330 ₽/шт.
Резец отрезной 32х20х170 Т15К6
Резец отрезной пластинчатый 5х22х100 Т15К6 (двухсторонний)
1 440 ₽
от 10 шт. 1 340 ₽/шт.
Резец отрезной пластинчатый 5х22х100 Т15К6 (двухсторонний)
Резец чистовой широкий 16х10x100 Т15К6
1 280 ₽
от 10 шт. 1 180 ₽/шт.
Резец чистовой широкий 16х10x100 Т15К6
Резец проходной прямой 16х10х100 Т15К6
1 214 ₽
от 10 шт. 1 114 ₽/шт.
Резец проходной прямой 16х10х100 Т15К6
Резец чистовой широкий 16х10x100 Т15К6
1 108 ₽
от 10 шт. 998 ₽/шт.
Резец чистовой широкий 16х10x100 Т15К6
Резец расточной для глухих отверстий 12х12х130 Т15К6
1 485 ₽
от 10 шт. 1 385 ₽/шт.
Резец расточной для глухих отверстий 12х12х130 Т15К6
Резец проходной упорный прямой 16х10х100 Т15К6
1 880 ₽
от 50 шт. 1 780 ₽/шт.
Резец проходной упорный прямой 16х10х100 Т15К6
Резец проходной упорный отогнутый 16х10х100 Т15К6
1 225 ₽
от 10 шт. 1 150 ₽/шт.
Резец проходной упорный отогнутый 16х10х100 Т15К6
Резец строгальный проходной изогнутый 20х16х190 Т15К6
1 407 ₽
от 10 шт. 1 250 ₽/шт.
Резец строгальный проходной изогнутый 20х16х190 Т15К6